On Kixote Mantxako

 1. On Kixote Mantxako gapare ospetsuaren izaera eta biziera nolakoak ziren agertzen diguna
 2. On Kixote buruargiak bere herritik lehenengo aldiz egindako irtenaldia dakarrena
 3. On Kixotek zaldun izaiteko iskiluak zein era barregarritan hartu zituen jaulkitzen denean
 4. Gure zaldunari gertatu zitzaionaz, bentatik irtenda
 5. Gure zaldunaren zoritxarra jaulkitzeari jarraitzen zaiona
 6. Gure gapare argiaren liburutegian Apaizak eta Bizarginak egin zuten azterketa bitxi eta sakonaz
 7. On Kixote Mantxako gure zaldun onaren bigarren irtenaldiaz
 8. On Kixote gementsuak haize-errotetako borrokaizun ikaragarri eta egundaino inoiz ikusi ez iruditu bageko haretan izan zuen bukaera onaz, eta beste zeinbait gertakizun benetan gogoangarriez
 9. Euskaldun ekinak eta mantxatar adoretsuak egin zuten borroka lazgarria bukatzen denean
 10. On Kixotek eta Santxo Pantzak ukan zuten elkarrizketa irrigarriaz
 11. On Kixoteri ahuntzainekin gertatu zitzaionaz
 12. On Kixoterekin zegozenei ahuntzain batek edatsi zienaz
 13. Martzela artzainaren ipuina bukatzen dena, eta beste gertaera batzuk
 14. Hildako artzainaren bertso etsituak, beste ustebageko jazoera batzuekin batera, azaltzen direnean
 15. Yanguas-tar bihozkogor batzuekin topo egitean On Kixotek izan zuen zoritxarreko borrokaizunaz
 16. Gapare argiari bere irudiz gaztelu zen txiriboga haretan gertatu zitzaionaz
 17. Beronetan, On Kixote bihoztoiak eta Santxo Pantza ezkutari gaixoak jasan zituzten neke anitzen berri emaiten doa, gaztelutzat hartu zuen (bere kalterako) txiriboga haretan
 18. Santxo Pantzak bere jaun On Kixoterekin ukan zuen elkarrizketa ikasgarria eta beste borrokaizun gogoangarri batzuk jaulkitzen direnean
 19. Santxo Pantza bere nagusiarekin aitzina joaitean hilotz bat aurkitu zutenean, eta beste gertaera izen handiko batzuk
 20. Inoiz ikusi ez entzundako borrokaizun arriskurik gutienekoa zaldun ospetsuren batek munduan burutu zuena, On Kixote Mantxako adoretsuak burutu zuenean
 21. Manbrinoren buru-kroskoa irabazi zueneko jazoaldi handiaz eta gure zaldun garaitezinari gertaturiko beste batzuez
 22. On Kixotek' gogo gaiztoz nahi ez zuten lekura zeramatzaten zoribageko batzuk askatu zituenean
 23. On Kixote ospetsuari Sierra Morenan gertatu zitzaionaz, egiazko kondaira honetan jaulkitzen diren jazoaldirik harrigarrienetako bat izan zena
 24. Sierra Morenako jazoaldiak dirauenean
 25. Sierra Morenan Mantxako zaldun gementsuari gertatu zitzaizkion gauza harriegarriez, eta egin zuen Beltenebrosen penitentziaren antzerapenaz
 26. Sierra Morenan On Kixotek egin zituen maiteminezko zurikeriak aurrera doazenean
 27. Nola irten zuten Apaiz-Bizarginek beren asmoarekin , eta kondaira handi honetan jaulkitzeko gai diren beste gauza batzuez
 28. Mendialde berean Apaizari eta Bizarginari gertatu "abentura" berri atseginaz
 29. Gure zaldun maitemindua bere buruari ezarri nekaldi latz-latzetik irtenarazteko asmoz agitu ziren jukutria eta eginduria barregarriez
 30. Dorotea ederraren urguritasunaz, eta atsegin handiko ezeginean gertatu beste gauza batzuez
 31. On Kixote eta Santxo Pantza ezkutariaren arteko elkarrizketa gozoez, eta beste gertaera batzuez
 32. Ostatu-etxean, On Kixoteren laguntalde osoari gertatu zitzaionaz
 33. Jakingale Ertzoaren Eleberria jaulkitzen denekoa
 34. Jakingale Ertzoaren Eleberria jaulkitzen aurrera doanekoa
 35. On Kixotek zahagi ardo beltz batzuekin egin zuen borroka suhar eta ikaragarria azaltzen denean, eta Jakingale Ertzoaren Eleberria amaitzen denekoa
 36. Txiribogan gertatu beste jazokuntza harrigarri batzuez
 37. Mikomikona errege-alaba ospetsuaren kondaira aitzina doanean, eta beste zeinbait jazokizun barregarriez
 38. Hizkiei eta iskiluei buruz On Kixotek egin zuen hitzaldi jakingarriaz
 39. Gatibuak bere bizitza gertakariekin jaulkitzen duenekoa
 40. Gatibuaren kondairari daragoiona
 41. Gatibua bere bizitza jaulkitzen aitzina doanekoa
 42. Txiribogan zegozela gertatu beste jakingarri batzuez
 43. Txiribogan zegozela gertatu beste jakingarri batzuk eta mandamutilaren kondaira jaulkitzen dituenekoa
 44. Txiribogako gertaera itzelak aitzina doazenekoa
 45. Azkenean Manbrinoren kroskoaz eta zaldi-bastaz zegoen zalantza argitzen da, eta beste gertaera batzuk, egi-egiaz, jaulkitzen dira
 46. Koadrilleroen jazoera nabarmengarria eta On Kixote gure zaldun zintzoaren basatasun handia agertzen direnean
 47. Nola On Kixote Mantxako sorgindua izan zen eta beste gertaera entzute handikoez
 48. Kalonjea zalduntza-liburuez eritzi emaiten , eta bere asmamen oneko beste gai batzuez ari denekoa
 49. Santxo Pantzak bere nagusi On Kixote jaunarekin egin zuen hitz-aspertu zogiaz
 50. On Kixotek eta Kalonjeak izan zuten eztabaida zuhurraz, eta beste gertaera batzuez
 51. On Kixote zeroaten guztiei ahuntzainak adiarazi zienaz
 52. On Kixotek ahuntzainarekin ukan zuen liskarraz eta zigorketariekikoaz, azkenean bere izerdiaz amaitu zituenaz