On Kixote Mantxako Gapare Buruargia
Bigarren Zatia

 1. On Kixote gaisoarekin Apaizak eta Bizarginak ihardun zutenaz
 2. Santxo Pantzak Andere-Ilobekin ukan zuen atralaka nabarmenaz, eta beste gertaera barregarrien berri emaiten diguna
 3. On Kixotek, Santxo Pantzak eta Sanson Carrasco batxilerrak egin zuten solasaldi barregarriaz
 4. Honetan, Santxo Pantzak' Sanson Carrasco Batxilerrari, zalantzak eta galderak zurituz, jakingura bete zion; eta, bide batez, beste gai jakingarri zein jaulkigarri batzuk azaltzen dira
 5. Santxo Pantzak bere andere Teresa Pantzarekin egindako elkarrizketa zentzu onezko eta irrigarria; eta beste zeinbait gertaera gogoangarri azaltzen zaizkigunekoa
 6. On Kixoteri bere iloba eta etxanderearekin gertatu zitzaionaz. Edaskai osoko atalik garrantzizkoenetako bat da
 7. On Kixotek bere ezkutariarekin egin zuenaz eta beste gertaera ospe-ospetsuez
 8. Honetan On Kixote bere andere Tobosoko Dultzinea ikusterakoan gertatu zena jaulkitzen da
 9. Bertan laster ikusiko duzuna jaulkitzen da
 10. Santxok Dultzinea anderea liluratzeko erabili zuen modua, eta beste gertaera egiazkoak bezain barregarriak jaulkitzen direnekoa
 11. Atal honetan On Kixote adoretsuak Herioren etxeko gurdi edo orgarekin izan zuen jazoera harrigarria azaltzen da
 12. Ispiluetako Zaldun zangarrarekin On Kixote errutsuari jazo zitzaionaz
 13. Atal honetan aurrekoan hasitako gertaera aitzina doa, Basoko Zaldunarekikoa batetik, eta bestetik ezkutari bien arteko solasaldi berri, xamur eta gurbila agitzen da
 14. Basoko Zaldunaren gertaera aitzina doanekoa
 15. Ispiluetako Zalduna eta bere ezkutaria nor ziren aditzera emaiten denean
 16. Mantxako zaldun sotil batekin On Kixoteri gertatu zitzaionaz
 17. Honetan, hasi eta buka, On Kixotek lehoiekin zorionez amaitu zen borrokan egundaino erakutsi bageko gemena norainokoa izan zen eta izan zitekeen azaltzen da
 18. Longain Orlegiko Zaldunaren etxean edo gazteluan On Kixoteri gertatu zitzaionaz, beste bere gisako zer nabarmen batzukaz
 19. Artzain maiteminduaren jazoera, eta beste barregarrikeria batzuk jaulkitzen direnekoa
 20. Kamatxo aberatsaren ezteiak eta Basilio behartsuaren gertakaria jaulkitzen direneko atala
 21. Kamatxo aberatsaren ezteiak aurrera eta beste esangarri gozo batzuk azaltzen direnekoa
 22. Atal honetan Montesinos (Mantxa erdian dagoen) haitzuloko jazoera handia emaiten da jakitera, eta nola On Kixote Mantxako beldurgeak amai zoriontsua emaiten dion
 23. Montesinosen leze itsu sakonean On Kixote neurrizgainekoak ikusi zituela eta jaulki zituenaz; hain zer sor-gorgarriak izanik, gaitzak bezain ezinezkoak zirelako jazoera hau gezurrezkotzat hartua izaiten da
 24. Kondaira handi hau ulertze alderako benetan beharrezkoak bezain ezesatekoak diren hainbat eta hainbat zirtzileria
 25. Astoaren arrantzaz eta tximino igarlearen igarpen gogoangarrien jazoera barregarriaz
 26. Txerpolariaren jazoaldi barregarria aurrera doanekoa, eta beste zer batzuekikoa
 27. Maisu Peru eta tximinoa nor ziren aditzera emaitekoa eta asto-arrantzaren jazoaldia gertatu zenekoa, berak nahi bezala eta aurretik asmatua zuen eran gertatu ez zitzaion gora-behera txarra bera
 28. Arretaz irakurriz gero, irakurleak jakinen dituen Benengelik esandakoez
 29. Sorgindutako itsasontziaren jazoera ospetsuaz
 30. Ehiztari totil batekin On Kixoteri agitu zitzaionaz
 31. Gauza ugari eta handiak hemen datozenak
 32. On Kixotek ahakar egileari ihardetsi zionaz, eta beste gertaera benazko eta barregarri batzuez
 33. Atal honetan solasaldi gozoa, irakurgarri bezain nabaritzeko duina, Santxo Pantzarekin duke andereak eta bere neskameek egindako hau
 34. Liburu honetan dagozen jazoaldi ospetsuenetako bat da berdinik ez duen Dultzinea Tobosoko nola sorgingetu jakinarazten duen albisteko atal honetakoa
 35. Dultzinea nola sorgingetu behar zen On Kixotek jakin zuenekoa, eta berton beste gertaera harrigarri batzuk
 36. Santxo Pantzak bere emazte Teresa Pantzari idatzitako eskutitz bat zela eta, andere Doloridak, izengoitiz Trifaldi kondesak, izan zuen jazoera itxurabagea eta inoiz inori ez bururatua jaulkitzen denean
 37. Dolorida etxanderearen atzerako-aurrerakoek diraute
 38. Dolorida etxandereak bere aurrera-atzerako gaitzen berri eman zienekoa
 39. Trifaldi horrek bere edaskai gogoangarri eta inonerekoa jaulkiz aurrera doanean
 40. Edaskai gogoangarri eta inonereko honi doazkion zerezko atala
 41. Kabilegur etorri eta jazoera luze honen amaia izan zenekoa
 42. Uhartea jaurtera joan baino lehenago, On Kixotek Santxo Pantzari eman zizkion aholkuak, eta beste zeinbait ohar
 43. Santxo Pantzari On Kixotek eman zizkion bigarrengo aholkuak
 44. Santxo Pantza jaurlaritzara nola eraman zuten eta gazteluan On Kixoteri gertatu zitzaion jazoaldi harrigarria azaltzen duena
 45. Santxo Pantza bere uhartearen jabetza nola hartu eta nola jaurten hasi zen
 46. Altisidora maiteminduaren maitaldian On Kixotek jasan zuen joarezko eta katuzko izu izugarria azaltzen duen atala
 47. Santxo Pantzak bere jaurlari-lanetan nola ziharduen
 48. On Kixoteri Rodriguez anderearekin gertatu zitzaionaz, duke anderearen etxanderea zena, eta beste gertaera batzuez, denak ala denak idazteko duinak eta betiereko oroimenean edukitzekoak denak
 49. Bere uhartean zehar inguru-minguru Santxo Pantza zebilenean gertatu zenaz
 50. Atal honetan' etxanderea jo eta On Kixoteri atximurka eta aztaparka egin ziotenak nor izan ziren argitzen da, gero Teresa Pantza' Santxo Pantzaren emazteari eskutitza eraman zion sehiari gertatu zitzaiona azaltzen da
 51. Nola Santxo Pantzaren jaurlaritza aurrera doan eta beste zeinbait gertakizun hala-holako
 52. Dolorida edo Angustiada izeneko bigarren etxandere, beste izenez Rodriguez andere, baten jazoaldia jaulkitzen denean
 53. Nola amaitu zen Santxo Pantzaren jaurraldia, nolako atzena eman zioten
 54. Edaskai honi eta ez beste ezeri buruzko zerataz
 55. Santxo Pantzari bidean gertaturikoez eta ikusi beharreko beste batzuez
 56. On Kixote Mantxako eta Tosilos zaltzainaren arteko borroka latz egundainokoa, Rodriguez etxandearen alaba zuritzekoa azaltzen duen atala
 57. Hemen On Kixotek Dukeari azken agurra egiten dio eta Altisidora, Duke anderearen neskatxa xirrilda bezain ernaiarekin jazo zitzaiona agertzen da
 58. Hainbeste jazoaldi gertatu eta On Kixote ezin egon, batetik bestera bitartean, astitsu geldirik, atal honetan ikusiko dugunez
 59. On Kixoteri gertatu zitzaion ezohiko gertaera "abenturatzat" har daitekeenaren berri emaiten denean
 60. On Kixoteri Bartzelonara bidean gertatu zitzaionaz
 61. On Kixoteri Bartzelonako atarian gertatu zitzaiona eta beste zeinbat gertaera, egiazkoak noski baina ez hain zentzu onekoak, jakitera emaiten den atala
 62. Honetan buru sorgindutakoaren jazoaldia azaltzen da, eta jaulki bagerik ezin utzizko beste umekeria batzuk
 63. Galerontzietara ikuska joan eta Santxo Pantzari txarto gertatu zitzaionaz, eta neska mairu-kristau ederraren jazoera berriaz
 64. Ordura arte gertatu zitzaizkionen artean On Kixoteri atsebagerik handiena eman zion jazokuntzaz
 65. Ilargi Zurikoa nor zen agertzen denean eta On Gregorioren askapena beste gartaera batzuekin
 66. Irakur dezanak ikus eta irakurtzean adi dezanak entzun dezakeenaz
 67. Atal honetan On Kixotek, agindutako urtebetea bete bitartean, artzain bihur eta landako biziera egitea erabaki zuenekoa agertzen da, beste gertakizun benetan onak bezain gozagarri batzuekin batera
 68. On Kixoteri gertatu zitzaion jazoaldi urdetsuaz
 69. Edaskai handi honen joataldi osoan On Kixoteri gertatu zitzaion jazoerarik berri eta bakanenaz
 70. Hirurogeita bederatzigarrenari darraiona, eta edaskai honen argitzeko baitezpadako gaiei buruzkoa
 71. Beren herrirantz zihoazela, On Kixoteri Santxo bere ezkutariarekin gertatu zitzaionaz
 72. On Kixote Santxorekin herrira heltzean
 73. On Kixotek bere herrira sartzerakoan zori-zantzuak ikusi, eta beste gertaera batzuk, edaskai handi honen apaingarri eta egiaztagarriak
 74. Nola gaisotu zen On Kixote, nola egin zuen hilburukoa, eta nola hil zen